Paslaugų teikimo taisyklės

1. MB Akasha Code (Hypnodoze) individualios hipnoterapijos konsultavimo, konsultavimo nuotoliniu būdu, grupinio konsultavimo, mokymų ir seminarų vedimo ir kitų MB Akasha Code (Hypnodoze) teikiamų paslaugų (toliau – Paslaugos) teikimo Paslaugų gavėjams tvarką ir sąlygas.
2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės norminiais aktais.
3. Sąvokos:
 • Paslaugų teikėjas – MB Akasha Code, Vaivorykštės Sodų 3-oji g. 17, Šiauliai.
 • +370 67667664 , www.hypnodoze.lt , info@hypnodoze.lt;
 • Paslaugų gavėjas – fizinis ar juridinis asmuo ar asmenų grupė, užsiregistravęs Paslaugoms gauti.
4. Konfidencialumas:
 • Terapeutas saugo profesinę paslaptį ir privalo užtikrinti, kad iš kliento ir suinteresuotų šalių gauta informacija išliktų konfidenciali kaip tą numato Lietuvos Psichologų Sąjungos psichologų profesinės etikos kodeksas.
5. Paslaugų trukmė:
 • Individuali konsultacija – 60min.;
 • Poros konsultacija – 1 val. 30 min.;
 • Kitų paslaugų trukmė – pagal atskirą susitarimą.
6. Paslaugų užsakymas:
 • Pirmą kartą Paslaugos teikiamos Paslaugų gavėjui užsiregistravus el. paštu: info@hypnodoze.lt, arba telefonu: +370 67667664
 • Antrą ir visus kitus kartus Paslaugų gavėjas gali užsiregistruoti tiesiogiai pas pirmąjį kartą Paslaugas suteikusį Paslaugų teikėjo specialistą.
7. Paslaugų teikimo vietos:
 • Sėlių g. 29-22, Vilnius, Lietuva;
 • Nuotoliniu būdu (naudojantis Messenger, Viber, Whatsapp, Zoom, MS Teams ir/ar kitomis specializuotomis programomis, skirtomis nuotoliniam bendravimui);
 • Pagal atskirą susitarimą.
8. Paslaugų kaina:
 • Nustatoma atsižvelgiant į įkainius, nurodytus Paslaugų teikėjo interneto svetainėje.
 • Paslaugų kaina, esant poreikiui, gali būti koreguojama ir/arba suderinta atskiru susitarimu tarp Paslaugų teikėjo ir Paslaugų gavėjo.
 • Paslaugų kaina gali būti koreguojama Paslaugų teikėjo iniciatyva be atskiro išankstinio pranešimo.
9. Registruojantis pirmą kartą, Paslaugų gavėjas privalo apmokėti už Paslaugas Paslaugų teikėjo nurodytais banko rekvizitais iš anksto.
10. Paslaugų gavėjui užsiregistravus Paslaugos suteikimui, bet neapmokėjus už Paslaugas likus 24 val. iki numatyto Paslaugų suteikimo laiko, Paslaugų teikėjas turi teisę vienašališkai atšaukti Paslaugų gavėjo rezervaciją.
11. Paslaugų gavėjas privalo, ne anksčiau nei prieš 24 val. iki numatyto Paslaugų suteikimo laiko, pranešti Paslaugų teikėjui apie vėlavimą ir/arba neatvykimą/neprisijungimą nuotoliniu būdu.
12. Paslaugų gavėjui apmokėjus ir nepranešus apie vėlavimą, neatvykimą, neatvykus/neprisijungus nuotoliniu būdu už Paslaugas sumokėtas mokestis negrąžinamas ir laikoma, kad Paslaugos buvo suteiktos tinkamai.
13. Paslaugų gavėjas turi teisę prašyti Paslaugų teikėjo pakeisti Paslaugų teikimo laiką ir/ar atšaukti suplanuotą Paslaugų suteikimą ne vėliau nei 24 val. prieš numatytą Paslaugų teikimo laiką.
14. Paslaugų gavėjui pavėlavus atvykti Paslaugų suteikimui, skirtas laikas nėra pratęsiamas.
15. Paslaugų gavėjui Paslaugos yra neteikiamos, jei Paslaugų gavėjas yra apsvaigęs nuo bet kokių psichoaktyvių medžiagų.
16. Šios sąlygos su Paslaugų gavėju įsigalioja Paslaugų užsakymo dieną užsisakius Paslaugas, ir galioja neterminuotai.
17. Ginčai, kylantys iš šių Sąlygų, sprendžiami tarpusavio derybų būdu. Nepavykus susitarti – priklausomai nuo ginčo sumos Vilniaus miesto apylinkės teisme arba Vilniaus apygardos teisme pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.